Aktuality

Schválení rozpisu akcí hrazených SRPŠ + stanovení členského příspěvku pro rok 2022/23


28.09.2022 Petr Duras Pozvánky, ostatní

Vážení rodiče,

na členské schůzi 7.9.2022 byl přítomnými rodiči předjednán a 27.9.2022 následně finálně schválen seznam akcí + rozpočet na jednotlivé akce.

Odsouhlasený plán akcí + rozpočet naleznete zde. 

Na základě schváleného plánu akcí byl odsouhlasen členský příspěvek pro školní rok 
2022 / 2023 ve výši 1390 Kč na dítě.

V návaznosti na výše uvedené informace  prosíme uhradit SRPŠ příspěvek dle níže uvedených pokynů:

- členský příspěvek : 1390 Kč ( na jedno dítě)
-  číslo účtu je : 115-8659200277/0100
-  variabilní symbol : osobní číslo dítěte ( jako u stravného) 
- specifický symbol : označení třídy (1-8): 
   Kočičky – 1, Rybičky – 2, Medvídci –  3, Pejsci – 4,  Tygříci - 5, Motýlci - 6,  Zajíčci - 7, Žabičky - 8
- do popisu platby prosím uveďte jméno dítěte 
- částku prosím uhraďte do 31.10.2022 

Děkujeme Petr Duras.