GDPR

Ochrana osobních údajů a soubory cookie

 

S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a dodržujeme veškerou platnou legislativu. Na této stránce naleznete podrobné informace o tom, kdy, proč a které osobní údaje shromažďujeme a jak je chráníme.

 

Správce údajů

Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Krynická

Krynická 490/2

Praha 8 - Troja, 181 00

IČO: 47606819 

 

Které osobní údaje shromažďujeme

 

Když navštívíte náš web, pracujeme s následujícími informacemi:

 • Síťový identifikátor – IP adresa
 • Cookies – využíváme cookie, které zajišťují správné fungování webu, přispívají k dobrému uživatelskému zážitku a umožňují anonymně vyhodnocovat návštěvnost webu.

 

Když si sjednáte schůzku prostřednictvím online formuláře:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Telefon
 • E-mail
 • Síťový identifikátor – IP adresa
 • Cookies

 

Když se přihlásíte k odběru článků:

 • E-mail
 • Síťový identifikátor – IP adresa

 

Pro které účely tyto údaje shromažďujeme a na základě kterých titulů

 

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující skupiny účelů.

 • Účely, které souvisejí s posláním spolku, zejména pro informování členů spolku o schůzích, akcích spolku apod.  Osobní údaje tak využíváme například za účelem komunikace, při odpovědích na zaslané zprávy, hromadným pozvánkám, zasílání novinek apod.
 • Účely pro vnitřní potřebu, osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany svých práv a oprávněných zájmů, ke sledování kvality poskytovaných služeb a k jejich následnému vylepšování apod.
 • Pro marketingové účely, zejména pak k analýzám návštěvnosti webu.

 

Právní tituly

 

Abychom mohli vaše údaje sbírat a zpracovávat, musíme k tomu mít vždy alespoň jeden z tzv. právních titulů. V našem případě pracujeme s těmito třemi tituly.

 • Plnění smlouvy
  Když prostřednictvím online formuláře na webu odešlete zprávu, projevili jste zájem o naše služby. Abychom je mohli adekvátně plnit, resp. mohli vám poskytnou plnohodnotnou odpověď, potřebuji k tomu některé vaše osobní údaje.

   
 • Plnění právní povinnosti
  Zpracování některých osobních údajů za určitým účelem výslovně nařizují některé právní předpisy České republiky. Například jsme povinni uchovávat daňové a účetní doklady.

   
 • Oprávněný zájem
  Rádi bychom naši činnost prováděli co nejlépe a nadále se zlepšovali. Stejně tak se chceme v případě nutnosti bránit maření této činnosti. Do oblasti oprávněného zájmu spadá například využívání cookies a na ně navázané webové analytiky pro potřeby rozvíjení tohoto webu nebo uchovávání důležité komunikace mezi námi a návštěvníky webu pro případ reklamací.

 

Jak dlouho vaše údaje shromažďujeme

 

Osobní údaje uchovávané za účelem vedení účetnictví a správy daní zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se daňové plnění uskutečnilo.

IP adresa a cookies – v závislosti na typu cookies je zpracováváme v rozsahu 1 den až 2 roky.

E-mail pro odběr článků – zpracováváme po dobu 3 let od přihlášení k odběru a pak vás znovu požádáme o souhlas se zasíláním.

Po skončení doby oprávněného zpracování přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat a provedeme jejich vymazání.

 

Jak vaše osobní údaje chráníme

 

Osobní údaje maximálně chráníme před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením. Systém ochrany vašich dat zahrnuje tyto části.

Elektronické a fyzické zabezpečení 
Pečlivě dbáme na aktuálnost všech využívaných systémů, softwarů a programů. Velkou důležitost věnujeme používání antivirových programů. Stejně intenzivně se věnujeme zabezpečení fyzických uložišť dat v prostorách k tomu určených.

Procesuální zabezpečení 
Máme zmapovány operace, které s vašimi osobními údaji provádíme. To nám umožňuje sbírat jen ty osobní údaje, které skutečně potřebujeme, a minimalizovat nakládání s nimi.

Personální zabezpečení 
Osoby, které přicházejí v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností do styku s vašimi osobními údaji, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

S kým vaše osobní údaje sdílíme a kdo vše je zpracovává

 

Vývoj a správa webové prezentace srpsmskrynicka.cz: Václav Švestka, Podlázky 134, 293 01 Mladá Boleslav 1, IČO: 035223187

Webhostingové a serverové služby: WEDOS a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Provozovatel analytického nástroje Google Analytics: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States of America

Sběr, shromažďování, úschova a rozesílka emailů: SmartSelling a.s. Netroufalky 797/5 Brno 625 00

 

Vaše práva

 

Jako fyzická osoba máte následující práva, která u mě můžete kdykoli uplatnit.

 • Právo na informace
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů
 • Právo na výmaz neboli právo být zapomenut
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

 

Vaše práva můžete aktivně uplatnit prostřednictvím těchto kontaktů:

SRPŠ při MŠ Krynická, Krynická 490/2, Praha 8 – 181 00

E-mail: info@srpsmskrynicka.cz

 

Cookies

 

Při poskytování služeb využívám také cookies. Díky nim vím, jak návštěvníci pracují s obsahem těchto webových stránek. Získaná data mi pomáhají při vylepšování webu, stejně jako mi umožňují efektivněji zacílit online marketing. Vymazání cookies je plně ve vaší kompetenci v rámci nastavení vašeho webového prohlížeče.

Analytické cookies na webu srpsmskrynicka.cz

 

NázevSpolečnostTypPlatnostInformace o ochraně osobních údajů / smluvní podmínky
Universal AnalyticsGoogle Inc.AnalytickéDlouhodobé
Krátkodobé
https://support.google.com/analytics

 

Tím, že www stránky srpsmskrynicka.cz používáte, souhlasíte s ukládáním souborů cookies do svého zařízení. Pokud chcete v prohlížení pokračovat bez využívání cookies, můžete ve svém webovém prohlížeči povolit ukládání jen určitých typů cookies anebo jejich využívání zcela zakázat. Jak postupovat najdete v nápovědách příslušných webových prohlížečů.

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Safari (iPhone, iPad, iPod)
 • Prohlížeč Seznam

Chcete-li při svém pohybu na internetu blokovat pouze službu Google Analytics, můžete si pro svůj prohlížeč stáhnout nástroj Google zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.