Kdo jsme, co děláme
a proč

Jsme rodiče dětí, které chodí do MŠ Krynická, případně rodiče dětí, které školku dříve navštěvovaly. 
Důvody, proč je každý z nás ve spolku činný, jsou stejně rozmanité, jako jsme my.
Budu mluvit pouze za sebe. 
Věřím tomu , že naše děti se nejvíce učí tím, že se dívají okolo sebe a sledují  nás a zejména rodiče co a jak děláme., jak se chováme a potom se snaží nás napodobovat.  
Věřím, že ukázat je víc než tisíc slov o tom co je podle nás správné a co by se mělo jak dělat.   
A proto se snažíme dělat ve spolupráci s vedením školky a pedagogickým sborem něco navíc, protože věříme, že to  obecně má smysl a právě tady dvojnásob. 

Petr Duras. 
  

Činnost spolku je dána stanovami a směřuje zejména k naplňování následujících cílů:

  • z členských příspěvků podporovat některé akce školky
  • na základě komunikace s vedením školky usilovat o zlepšení materiálních podmínek školky 
  • zajistit komunikační kanál mezi rodiči, příznivci školky a školkou samotnou. Řešit adresné podněty a doporučení pro rozvoj školky. 
  • společně vymýšlet a realizovat akce , které podporují rozvoj našich dětí ve vytýčených oblastech, možnost prožívat tento čas s nimi a jejich kamarády,  na základě reakcí tyto akce posunovat “správným” směrem. 
  • organizovat a realizovat  akce, které pomáhají zvyšovat povědomí o školce, o tom kde naše děti tráví velké množství času, kdo jsou jejich kamarádi a třeba také poznat pedagogický sbor jinak než ve dveřích třídy
  • Vzájemně se společně obohacovat.